Utregningene

Hva består regnestykkene av? 

1. Ørestillegg per kilowatt

2. Fast månedlig tillegg for avtale

3. Pris for tilleggstjeneste som følger med. 

Månedspris blir gjort om til årspris for at du skal få en bedre oversikt over prisforskjeller mellom avtaler.

eks:( (ørestillegg * boligtype) + (fast tillegg *måneder) )

Hvordan får dere tak i alle prisene?

Fremgangsmåten i henting av priser er enkel, men samtidig omfattende. Først undersøker vi, så langt det lar seg gjøre, både på nett og telefon, hvilke avtaler og priser som finnes der ute. I avtaletypen "variabel strøm", endres prisene en del ganger i året. Da går vi gjennom gjennom historiske priser, regner ut gjennomsnittet og finner forholdet til markedsprisen fra NordPool. 

Når avtale-prisene oppdateres, blir vi automatisk varslet om dette. Det betyr at prisene på strømhjelpen.no alltid være realistiske. Det er slik at rekkefølgen i avtalene til selskapene fra billigst til dyrest sjelden endrer seg. Den billigste avtalen vil som regel alltid være den billigste i lang tid fremover.

Noen selskaper står oppgitt med en "standardavtale". Dette er den avtalen de fleste kundene i selskapet sitter på. Denne informasjonen blir hentet direkte fra nettside, eller fra kontakt med selskapet direkte. Noen selskap vil ikke oppgi sin mest populære avtale, derfor er ikke alle selskap oppført med dette.

Hvorfor er noen priser mer nøyaktige enn andre?

På denne siden viser vi priser på to forskjellige avtaletyper. 

Den første er markedspris-avtaler (spotpris). Den andre er variabel-avtaler.  

Variabel-avtaler endrer som regel prisene hver 14. dag. Prisen settes ut fra hva markedsprisen er -pluss et ørespåslag (fortjeneste i øre/kWh). Det blir derfor ikke et like nøyaktig anslag som spotpris-avtaler, men det blir likevel et godt estimat. Når vi regner oss frem til prisen

gjør vi to ting:

1. Ser på prishistorikken til avtalen og regner oss frem til gjennomsnittet. Prisen setter vi rundt dette.

2. Vi ser på SSB sine statistikker som forteller oss hvor slike avtaler ligger i forhold til markedsprisen. Spesielt på vinteren, når strømmen er dyr, ligger denne avtaletypen ofte langt over markedsprisen. Det er også da forbruket er høyest. 

Spotprisavtaler endrer seg i takt med strømprisen fra dag til dag. De har et fast påslag/fortjeneste i øre/kWh, fast månedsbeløp -eller begge deler. Dette gjør det enkelt å estimere hva selve avtalen koster på et år. Siden mange avtaler koster mer jo høyere forbruk man har (øres-fortjeneste), vil de fire forskjellige boligtypene gi en nøyaktig oversikt over hvor mye avtalene vil koste for deg og ditt hjem. 

Tallene bak boligtypene

Leilighet               =  10 000 kWh i året.

Rekkehus              =  16 000 kWh i året.

Enebolig               =  20 000 kWh i året.

Stor Enebolig       =  25 000 kWh i året.

Betyr prisen hva strømregningene kommer til å koste på et år?

Prisestimatet beregner hva selve avtalen koster i året. Siden markedsprisen er lik for alle selskaper, er det bare avtaleprisen og forbruket som skiller.

Man vil likevel se at det er stor differanse i avtalepriser, til og med innad i selskapene.

Hva betyr betalingsinformasjon?

Vi har valgt å ta med to punkter som er viktige for kunder i valg av strømavtaler. 

1. Tilgjengelighet 

 

Alle avtaler er ikke tilgjengelig for alle å bestille. Vi skriver opp kravene, så du slipper å bruke tid på det. 

2. Fakturering 

Det er to former for fakturering: Etterskuddsvis og forskuddsvis. De fleste ønsker å unngå å betale strømmen på forskudd. Det er fordi beregnet forbruk ofte blir høyere enn faktisk forbruk. 

I noen avtaler er det krav om å betale regningene gjennom både efaktura/epost-faktura og avtalegiro. Dette er ofte tilfelle i de billigste avtalene, og da er det greit å bli gjort oppmerksom på det.

Endres avtaleprisene ofte?

Selv om strømprisen endres hele tiden, endres ikke prisene på selve avtalene ofte. Det betyr hvis du har ordnet deg en god avtale, vil denne avtalen være god lenge. Det skader ikke å sjekke i ny og ne, men en avtale som ligger på toppen av strømhjelpen vil ikke ligge på bunnen neste uke. Det er fordi vi luker alltid ut kampanjeavtaler og lokketilbud. 

© 2020 strømhjelpen.no

Org.nr. 822363822