Ustekveikja Energi    

  • Kampanjer og lokketilbud er utelatt.

  • Finne ut hva vi baserer utregningene på? Klikk her.

  • Klikk på avtale for å bestille, eller       pris for å se prisinformasjon.

Hva synes du om tjenesten?Hva synes du om tjenesten?
Leilighet
10 000 kWh
Rekkehus
16 000 kWh
Enebolig
20 000 kWh
Stor Enebolig
25 000 kWh

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:        6.5 ØRE

FAST MND:      0 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling

- Ingen bindingstid

(standardavtalen)

,-

PÅSLAG:        6.2 ØRE

FAST MND:    49 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:        5.5 ØRE

FAST MND:    90 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:    13-16 ØRE

FAST MND:    39 KR

Estimert årlig pris for avtale

 

Tilleggsprodukter 

Fastpris Vinter 588kr/år