Stange Energi           

  • Kampanjer og lokketilbud er utelatt.

  • Finne ut hva vi baserer utregningene på? Klikk her.

  • Klikk på avtale for å bestille, eller pris for å se prisinformasjon.

Hva synes du om tjenesten?Hva synes du om tjenesten?
Leilighet
10 000 kWh
Rekkehus
16 000 kWh
Enebolig
20 000 kWh
Stor Enebolig
25 000 kWh

- Tilgjengelig for alle 

  (12 mnd varighet)

- Etterskuddsvis betaling 

  (efaktura & avtalegiro)

,-

PÅSLAG:             8.4 ØRE

FAST MND:              KR

Estimert årlig pris for avtale

- Ingen bindingstid

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling 

  (efaktura & avtalegiro)

(standardavtalen)

,-

PÅSLAG:             9.7 ØRE

FAST MND:         40 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Ingen bindingstid

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling 

  (efaktura & avtalegiro)

,-

PÅSLAG:             9.7 ØRE

FAST MND:         40 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Ingen bindingstid

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling 

  (efaktura & avtalegiro)

,-

PÅSLAG:             9.7 ØRE

FAST MND:         40 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Ingen bindingstid

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:              12 ØRE

FAST MND:         29 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling 

  (efaktura & avtalegiro)

,-

PÅSLAG:           13.2 ØRE

FAST MND:         40 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Ingen bindingstid

 

Tilleggsprodukter 

Stange Energi har per i dag ingen kjente tilleggsprodukter.