SFE Kraft                  

  • Kampanjer og lokketilbud er utelatt.

  • Finne ut hva vi baserer utregningene på? Klikk her.

  • Klikk på avtale for å bestille, eller       pris for å se prisinformasjon.

Hva synes du om tjenesten?Hva synes du om tjenesten?
Leilighet
10 000 kWh
Rekkehus
16 000 kWh
Enebolig
20 000 kWh
Stor Enebolig
25 000 kWh

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:           0 ØRE

FAST MND:     33 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Tilgjengelig for nye 

  student-kunder

- Etterskuddsvis betaling

,-

PÅSLAG:           5 ØRE

FAST MND:     19 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Ingen bindingstid

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling

- Ingen bindingstid

(standardavtalen)

,-

PÅSLAG:           5 ØRE

FAST MND:     29 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:        5.4 ØRE

FAST MND:     25 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:    14-17 ØRE

FAST MND:       0 KR

Estimert årlig pris for avtale

 

Tilleggsprodukter 

SFE Kraft har per i dag ingen kjente tilleggsprodukter.