Helgeland Kraft      

  • Kampanjer og lokketilbud er utelatt.

  • Finne ut hva vi baserer utregningene på? Klikk her.

  • Klikk på avtale for å bestille, eller pris for å se prisinformasjon.

  • Prisene her er basert på prisområde 1 (Troms og Finnmark).

Hva synes du om tjenesten?Hva synes du om tjenesten?
Leilighet
10 000 kWh
Rekkehus
16 000 kWh
Enebolig
20 000 kWh
Stor Enebolig
25 000 kWh

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling 

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:             3.7 ØRE

FAST MND:           0 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:             5.6 ØRE

FAST MND:           0 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling

- Ingen bindingstid

(standardavtalen)

,-

PÅSLAG:             3.8 ØRE

FAST MND:         39 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:                4 ØRE

FAST MND:         39 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:                4 ØRE

FAST MND:         49 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:         13-15 ØRE

FAST MND:            0 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:         13-15 ØRE

FAST MND:            0 KR

Estimert årlig pris for avtale

 

Helgeland Kraft har per i dag ingen kjente tilleggsprodukter.