Haugaland Kraft     

  • Kampanjer og lokketilbud er utelatt.

  • Finne ut hva vi baserer utregningene på? Klikk her.

  • Klikk på avtale for å bestille, eller pris for å se prisinformasjon. 

  • Påslaget er utregnet ut fra historiske priser tilsendt fra Haugaland Kraft, og kan differere fra nettsidens oppgitte priser.

Hva synes du om tjenesten?Hva synes du om tjenesten?
Leilighet
10 000 kWh
Rekkehus
16 000 kWh
Enebolig
20 000 kWh
Stor Enebolig
25 000 kWh

- Tilgjengelig hvis Haugaland Kraft i    primærbolig.

- Etterskuddsvis betaling 

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:           1.25 ØRE

FAST MND:           9 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Tilgjengelig for alle studenter

- Etterskuddsvis betaling 

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:             1.7 ØRE

FAST MND:         39 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling 

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:           4.95 ØRE

FAST MND:           0 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling 

- Ingen bindingstid

(standardavtalen)

,-

PÅSLAG:             6.7 ØRE

FAST MND:         39 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:                8 ØRE

FAST MND:         39 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:             9.1 ØRE

FAST MND:         39 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Selges av eiendomsmeglere.

- Etterskuddsvis betaling

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:             8.2 ØRE

FAST MND:         39 KR

Estimert årlig pris for avtale

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:         15-17 ØRE

FAST MND:         39 KR

Estimert årlig pris for avtale

 

Haugaland Kraft har per i dag ingen kjente tilleggsprodukter.