Dalane Energisalg   

  • Kampanjer og lokketilbud er utelatt.

  • Finne ut hva vi baserer utregningene på? Klikk her.

  • Klikk på avtale for å bestille, eller       pris for å se prisinformasjon.

Hva synes du om tjenesten?Hva synes du om tjenesten?
Leilighet
10 000 kWh
Rekkehus
16 000 kWh
Enebolig
20 000 kWh
Stor Enebolig
25 000 kWh

- Tilgjengelig for alle under 35

- Etterskuddsvis betaling 

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:        4.9  ØRE

FAST MND:     0   KR

Estimert årlig pris for avtale

- Tilgjengelig for alle med                  hus og hytte hos DE.

- Etterskuddsvis betaling

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:          4.9    ØRE

FAST MND:      0       KR

Estimert årlig pris for avtale

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:          5.9    ØRE

FAST MND:        0     KR

Estimert årlig pris for avtale

- Tilgjengelig for alle

- Etterskuddsvis betaling

- Ingen bindingstid

,-

PÅSLAG:      13-15    ØRE

FAST MND:         0    KR

Estimert årlig pris for avtale

 

Dalane Energi har per dags dato ingen kjente tilleggsprodukter.